Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Místní vyhlášky

Titulek Datum vytvoření
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání územního plánu Skalice 5.10.2022
Obecně závazná vyhláška obce Skalice č. 3/2023, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 12.12.2023
Příklad výpočtu místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 3.12.2021
Opatření obecné povahy č. 1/2020, kterým se stanoví územní opatření o stavební uzávěře 30.4.2020
Obecně závazná vyhláška obce Skalice č. 1/2023, o místním poplatku ze psů 12.12.2023
Obecně závazná vyhláška obce Skalice č. 2/2023, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 12.12.2023
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Skalice 10.12.2019
Obecně závazná vyhláška obce Skalice č. 1/2010, změna č.1 územního plánu obce Skalice 25.12.2010
Obecně závazná vyhláška obce Skalice č. 1/2006 o závazné části Územního plánu obce Skalice 11.12.2006
Obecně závazná vyhláška obce Skalice č. 14/2005 o znaku a praporu obce a jejich užívání 20.10.2005
Obecně závazná vyhláška obce Skalice č. 13/2005, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 19.09.2005

Ostatní vydané předpisy:

Územní plán Skalice (9/2022) - textová část 29.9.2022
Územní plán Skalice (9/2022) - hlavní výkres 29.9.2022
Kanalizační řád stokové sítě obce Skalice 29.9.2021
Kanalizační řád - mapový podklad Číbuz 29.9.2021
Kanalizační řád - mapový podklad Skalice 29.9.2021
Kanalizační řád - mapový podklad Skalička 29.9.2021
Rozdělení místních komunikací 1. 11. 2021 
Řád veřejného pohřebiště 01.07.2020
Ceník poplatků za nájem hrobového místa 01.08.2020
Pravidlo obce č. 1 - o stanovení postupu při pronájmu obecních pozemků 01.01.2017
   
Pravidlo obce č. 3 - o stanovení postupu při zpevňování vjezdů k RD svépomocí 01.01.2012
Pravidlo obce č. 4 - o stanovení postupu při půjčování obecní mechanizace 01.01.2012
Pravidlo č. 5 - o poskytování finančního daru na zájmovou činnost dětí 01.10.2019

DAROVACÍ SMLOUVA-kroužky.pdf