Vyhledat

Skalice - Skalička - Číbuz

O obci

Obec Skalice se nachází v okrese Hradec Králové, kraji Královéhradeckém. Člení se na tři části: Skalice, Skalička a Číbuz.

Skalice

byla známa též jako Velká nebo Hrubá Skalice podle vysokého opukového břehu nad Labem. V katastru je vymezena jako Skalice u Smiřic.

Skalička

v 17. stol. byla uváděna jako Malá Skalička, ale již v 18. stol. se jí začalo říkat Malá Skalice a tento název se ustálil. Teprve od roku 1923 byl úředně obnoven původní název Skalička. V katastru je uvedena jako Skalička nad Labem.

Číbuz

jméno je odvozeno od jejího zakladatele Čibuda a znamená Čibudova ves. Od roku 1923 je úředně známa jako Číbuz (pod tímto jménem je též uvedena v katastru), dříve se jméno užívalo krátce - Čibuz.

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Úřední hodiny

Úterý10:00 - 18:00

Čtvrtek10:00 - 18:00

+420 606 678 338

obec@skalice.info