Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Projekty

Projekty


Název:  Číbuz, Segregace pěší dopravy a odvodnění při sil. III/3087 + III/3086
Popis: Cílem projektu bylo provedení koordinované a komplexní obnovy veškeré infrastruktury v centrální části Číbuze a kvalitativní proměna místa samotného z více funkčních hledisek (pěší doprava, osobní automobilová doprava, autobusová doprava, parkování návštěvníků obce, oddechový prostor např. pro cyklisty a turisty, stanoviště sběrných nádob TKO, obnova zeleně apod.). Byla provedena rekonstrukce a výstavba chodníků (šíře 1,5 - 2,3 m při obou silnicích III. třídy i při místní komunikaci, v délce téměř 700 m), úprava zastávek BUS a vybudování veřejných parkovacích ploch (nově vybudována parkovací plocha pro 10 osobních vozidel s dopravním napojením na silnici 3. třídy s kolmým parkovacím stáním, jedno stání vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené). Součástí řešení byla též rekonstrukce části místní komunikace MK31 ve směru na Skalici a oprava úseku dešťové kanalizace. Projekt bude koordinován s plánovanou rekonstrukcí povrchu silnic 3. třídy ze strany Královéhradeckého kraje.
Realizace: 20. 7. 2020 (předání staveniště), 22. 11. 2020 (ukončení stavebních prací), 8. 1. 2021 (kolaudace) 
Náklady:  7 178 286,26 Kč vč. DPH, z toho dotace 1 050 000,- Kč (POV Královéhradeckého kraje)
Fotodokumentace:  
  foto_2.jpg20210104_125014.jpg

Nenalezeny žádné záznamy.
Název: Obec Skalice - Sběrná místa a kontejnery
Popis: V rámci projektu dojde k pořízení sběrných nádob na separovaný odpad, k vybudování a rekonstrukci stávajících sběrných míst. V rámci projektu bude také pořízen štěpkovač, který bude využíván při likvidaci obecního a zahradního dřevitého odpadu. Štěpkovač bude sloužit ke snížení objemu a lepší manipulaci s biologickým odpadem a jedná se o doplňkové zařízení ke kontejnerům na BRKO.
Realizace: 2021 - 2022
Náklady: 831 875,- Kč vč. DPH (z toho 777 031,75 Kč činí dotace z OPŽP)
Fotodokumentace: