Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Skalice

 

2. Důvod a způsob založení

Obec Skalice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

 

3. Organizační struktura

Seznam organizací:
Knihovna
Hasiči

Taneční sdružení Sestry Chalupovy

 

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obecní úřad Skalice
  Skalice 32
  50303 Smiřice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obecní úřad Skalice
  Skalice 32
  50303 Smiřice

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 495 422 721
  mobilní telefon: +420 607 969 486 (starosta)

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.skalice.info

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obecní úřad Skalice
  Skalice 32
  50303 Smiřice
 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Datová schránka

  b2xa86c

 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1080824329/0800

 

6. IČ

00269492

 

7. DIČ (neplátce DPH)

CZ00269492

 

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

 

11. Předpisy

 

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: