Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Informace z obce > COVID 19 - mimořádná opatření státu

COVID 19 - mimořádná opatření státuuvolnovani-2-vlna.jpg

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

S účinností od 7. dubna 2020 od 0:00 hod. do konce nouzového stavu platí výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, nadále mohou být otevřeny prodejny či provozovny:

 • potravin,
 • pohonných hmot,
 • paliv,
 • hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 • lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,
 • malých domácích zvířat,
 • krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
 • brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 • novin a časopisů,
 • tabákových výrobků,
 • služeb prádelen a čistíren,
 • opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,
 • odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
 • prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
 • provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
 • prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
 • pokladní prodej jízdenek,
 • lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění,
 • provozování pohřební služby,
 • květinářství,
 • provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
 • prodej textilního materiálu a textilní galanterie,
 • servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 • realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
 • zámečnictví a servisu dalších výrobků pro domácnost,
 • oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
 • provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
 • myčky automobilů,
 • domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo desinfekci,
 • sběr a výkup surovin a kompostárny.

S účinnosti od 9. dubna 2020 od 0:00 hod. do konce nouzového stavu platí výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, nadále mohou být otevřeny provozovny:

 • hobbymarketů, prodejen stavebnin a stavebních výrobků a železářství,
 • prodej a servis jízdních kol.  

S účinností od 7. dubna 2020 od 0:00 hod. do konce nouzového stavu platí výjimky ze zákazu volného pohybu osob vztahující se na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:

 • nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
 • společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
 • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky.  


Usnesení vlády ČR k vyhlášení nouzového stavu

Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách zřídil speciální rubriku „Koronavirus COVID 19 – videoinformace, rady a doporučení“.
Stránky Ministerstva zdravotnictví věnované koronaviru.

V souvislosti s nouzovým stavem se zavádějí tato mimořádná opatření: 

 • Mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020 se prodlužuje omezení volného pohybu osob a zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb a některých dalších činností (až na výjimky) do 1. dubna 2020 do 6:00 hod.
  Zákaz přítomnosti osob mladších 65 let v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží se posouvá na dobu mezi 8:00 a 10:00 a nově se týká pouze prodejen s plochou více než 500 m2.

 • Zakazuje se s účinností od 20. března 2020 všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 7:00 hod. a 9:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

 • Zakazuje se s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

 • Zakazuje se s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. volný pohyb osob na území celé České republiky, s výjimkou: cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb výše uvedených pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace; ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti; individuální duchovní péče a služby; veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury; služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby; veterinární péče; pobytu v přírodě nebo parcích, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů.

 • Nařizuje se osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru.

 • Doporučuje se:
  a) zaměstnavatelům využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště, podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě, omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,
  b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),
  c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,
  d) osobám zajišťujícím výše uvedené služby omezit přímý kontakt se zákazníky,
  e) provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry a zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci).

 •  Zakazuje se s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod.:
  a) maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen: potravin, výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárny a výdejny zdravotnických prostředků, malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, novin a časopisů, tabákových výrobků, služeb prádelen a čistíren, prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky, přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně; 

  b) přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení;

  c) činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2, 4. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. provoz heren a kasin podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

  Ruší se s účinností ke dni 14. března 2020 k 6:00 hod. body I. 2. a I. 3. usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 199.

 • Zakazuje se s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod.:
  a) přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – bazény a turistická informační centra;
  b) přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob;
  c) maloobchodní prodej na tržnicích a tržištích (např. SAPA).

 • Nařizuje s účinností ode dne 13. března 2020 od 12:00 hod.:
  a) všem občanům České republiky a cizincům s přechodným nebo trvalým pobytem v České republice pobývajícím na území České republiky nad 90 dní nebo jsou-li na území České republiky zaměstnáni, kteří se v období od okamžiku účinnosti tohoto usnesení vlády navrátí z pobytu na území rizikových oblastí, které podle usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 198 stanoví ministr zdravotnictví, do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámili tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost (tato povinnost se nevztahuje na osoby, na které se vztahuje výjimka udělená ministrem vnitra podle usnesení vlády č. 198 z 12. března 2020 a č. 203 ze dne 13. března 2020);

  b) všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, aby u osob s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajících na území České republiky nad 90 dní nebo jsou-li na území České republiky zaměstnány, které se v období od okamžiku účinnosti tohoto usnesení vlády navrátí z pobytu na území rizikových oblastí, které podle usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 198 stanoví ministr zdravotnictví, do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů;

  c) všem osobám, na které se podle bodu a) nevztahuje tam uvedená povinnost, aby v případě jakýchkoliv příznaků chřipkového onemocnění neprodleně oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství;

  d) všem řidičům nákladních vozidel, řidičům autobusů, posádkám dopravních letadel, strojvedoucím, vlakovým četám a vozmistrům, lodním kapitánům a členům posádek plavidel, posádkám vozů správce komunikace, kteří přes území rizikových oblastí, které podle usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 198 stanoví ministr zdravotnictví, tranzitují, nebo provádějí na území těchto rizikových oblastí přepravu, se doporučuje, aby maximálně omezili přímý kontakt s místním personálem na území těchto rizikových oblastí.

 • Zakazují se s účinností od 13. 3. 2020 od 6:00 hodin:
  a) divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas více než 30 osob (tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a rovněž se netýká pohřbů);

  b) činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2;

  c) přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb. Jedná se o posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.

  Opatření o zákazu pořádání kulturních, sportovních a dalších akcí

 • Zakazuje se s účinností od 13. 3. 2020 od 20:00 přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 a 6:00 v provozovnách stravovacích služeb.

 • Nařizuje se s účinností od 10. 3. 2020:
  a) všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou nezletilých pacientů, pacientů s omezenou svéprávností, rodiček, pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

  b) všem zařízením sociálních služeb v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě zákaz návštěv osob, s výjimkou nezletilých uživatelů sociálních služeb, uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností, uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

  Podrobnější informace lze najít na stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky.

 • Dočasně se znovu zavádí ochrana vnitřních hranic České republiky a to v období od 14. 3. 2020 00:00 do 18. 3. 2020 23:59 na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici.

  Opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic

 • Zakazuje se s účinností od 16. března 2020, 00:00 hodin:
  a) všem cizincům s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky vstup na území České republiky (to neplatí, je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky);

  b) občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky vycestovat z území České republiky (to neplatí, je-li z tohoto opatření udělena výjimka).

 • Zakazuje se s účinností od 14. 3. 2020, od 00:00 hodin:
  a) občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky vstupu do rizikových oblastí (Čína, Jižní Korea, Írána, Itálie, Francie, Španělsko, Německo, Švýcarsko, Norsko, Dánsko, Holandsko, Švédsko, Velké Británie, Belgie a Rakousko);

  b) vstup pro všechny cizince přicházející z rizikových oblastí (Čína, Jižní Korea, Írána, Itálie, Francie, Španělsko, Německo, Švýcarsko, Norsko, Dánsko, Holandsko, Švédsko, Velké Británie, Belgie a Rakousko), s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky; to neplatí, je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky.

  Opatření o zákazu vstupu do ČR a cestování do rizikových zemí

  Podrobnější informace lze najít na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

 • Zakazuje se s účinností od 14. 3. 2020, od 00:00 hodin:
  a) všem dopravcům v mezinárodní silniční osobní dopravě zajišťované vozidly s obsaditelností nad 9 osob přeprava cestujících přes hranice České republiky;

  b) všem dopravcům v mezinárodní drážní osobní dopravě přeprava cestujících přes hranice České republiky;

  c) všem dopravcům v přeshraniční vnitrozemské vodní osobní dopravě přeprava cestujících přes hranice České republiky; všem dopravcům využívat v rámci obchodní letecké dopravy s cestujícími na palubě, při níž je překračována hranice České republiky, jiná letiště než mezinárodní veřejné letiště Václava Havla Praha (Praha/Ruzyně, LKPR).

  Opatření v mezinárodní osobní dopravě

  Podrobnější informace lze najít na stránkách Ministerstva dopravy České republiky.

 • Zakazuje se s účinností od 11. 3. 2020, resp. 13. 3. 2020: osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na základních uměleckých školách, zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, jazykových školách, jednoletých jazykových pomaturitních kurzech, základních školách, středních školách a konzervatořích, vyšších odborných školách a vysokých školách.

  Opatření o zákazu školní docházky, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství

  Podrobnější informace lze najít na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

 • Zakazují se s účinností od 14. března 2020 od 00:00 hodin návštěvy ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence po dobu trvání nouzového stavu

  a) obviněných uskutečňované podle § 14 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů (zákaz se nevztahuje na návštěvy uskutečňované podle § 14 odst. 9 a 10 a podle § 28 odst. 2 tohoto zákona);

  b) odsouzených uskutečňované podle § 19 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

  c) chovanců uskutečňované podle § 10 zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákaz se nevztahuje na osoby uvedené v § 10 odst. 2 tohoto zákona).


  Podrobnější informace lze najít na stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky.

 • Ukládá se pracovní povinnost k zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu platnosti nouzového stavu v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19 na území České republiky:

  a) studentům v denní formě studia vyšších odborných a vysokých škol v oborech vzdělání podle § 110 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;

  b) studentům středních škol v oborech vzdělání podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

  Podrobnější informace lze najít na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.