Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Informace z obce > Studie veřejného prostoru obce Skalice

Studie veřejného prostoru obce Skalice Obec nechala v únoru tohoto roku zpracovat studii možného řešení vybraných veřejných ploch v místní části Skalice. Jedná se jednak o prostranství před č.p. 2 a řadovými domy ve Skalici (západní část), kde je dnes louka osázená převážně lipami, v místě není chodník - návrh tedy řeší plochu jako místo k bezpečné pěší dopravě a zároveň jako odpočinkovou či procházkovou trasu s odpočivadly. Původní zeleň bude zachována. Dále se jedná o centrální prostor Skalice (střední část), kde je dnes soustředěna hlavní obecní infrastruktura (hasičská zbrojnice, prodejna potravin, dětské hřiště a rekonstruovaný obecní dům). Prostor hřiště se po úpravách zachovává, nově se navrhuje využití prostoru na druhém břehu Černilovského potoku (částečně obecní pozemky, částečně soukromý pozemek, dle územního plánu se jedná o plochy veřejné zeleně). Navrhovaná odpočinková zóna bude doplněna informační tabulí odkazující na historii Skalice a jejího osídlení, vč. případného drobného uměleckého artefaktu (zde zlatá kachna s káčaty podle pověsti o pokladu na Skále nad Labem). Východní část studie řeší jen drobnou úpravu parčíku vedle stávajícího obecního úřadu - úprava zeleně, trvalkový záhon aj. Při zpracování studie byly zohledněny připomínky občanů z provedeného dotazníkového šetření. Uvítáme, pokud nám sdělíte svůj názor i k uvedeným konceptům studií, např. formou diskuze pod článkem nebo na e-mail obec@skalice.info.
Skalice_prezentační_plakát_západ.jpg
Skalice_prezentační_plakát_střed.jpg
Skalice_prezentační_plakát_východ.jpg

Plakáty ke stažení zde:


Komentáře


 • 26. 8. 2022 11:09
  Loudová
  připomínky k výsadbě

  Dobrý den,

  určitě nesouhlasíme s tím, aby v místech u rybníka byly vysázeny vrby, které svým vzrůstem budou zasahovat do našich pozemků a svými kořeny ovlivňovat naše stavby. Nehledě na to, že v místech výsadby má být uloženo optické kabelové vedení, čímž nedojde k dodržení ochran. pásem pro uložení. Plánovaný strom před č.p. 38 by zasahoval do vjezdu na pozemek, tím omezoval užívání nemovitosti a zabraňoval případnému vjezdu do rybníka.
  Stejně tak nesouhlasíme, aby v místech u rybníka byly umístěny 2 ks stromů střemcha, které zhorší průjezdné vlastnosti současné komunikace. Nehledě na to, že plánované stromy by svým kořenovým systém narušovaly tuto přístupovou komunikaci.
  Tyto stromy i stromy v následném v parčíku svým vzrůstem mohou ovlivnit vrchní kabelové vedení k čp. 38 a stejně tak není brán v potaz uložení kanalizačních trubek v p.č. 1089/7. Toto celkově v plánované výsadbě není vůbec zohledněno.
  V případě výsadby kolem rybníka bych navrhovala pouze menší keře, které by nemohli ovlivnit inženýrské sítě a neznemožňovaly i údržbu trávníku kolem rybníka.
  Dále si myslím, že umístění vánočního stromu je na nevhodném místě a tento strom by měl být umístěn na více viditelném místě.
  Ještě v místech p.č. 1089/7, 1089/2 a 1089/6 je sice navrženo veřejné prostranství, ale jako biokoridor a do míst biokoridoru není možné umísťovat stavby a měla by být min. zachována či zvýšena ekologická stabilita. Takže v tomto případě, bych si návrh určitě nechala odsouhlasit odborem OHA, zda by tam některé stavby mohly být umístěny.
  Jinak chválím, že koncept řeší navýšení park. míst v obci, kterých je v současné chvíli nedostatek.
  Děkuji
  Loudová


 • 23. 9. 2022 16:27
  OBEC SKALICE - Moderátor
  Re: připomínky k výsadbě

  Vážená paní Loudová,
  děkujeme za projevený zájem o danou problematiku i za Vaše připomínky, které bereme na vědomí.

  Za obec Skalici Pavel Kavalír, starosta


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů