Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Informace z obce > Poděkování všem dárcům a koledníkům za výtěžek Tříkrálové sbírky 2022

Poděkování všem dárcům a koledníkům za výtěžek Tříkrálové sbírky 2022Jménem obce Skalice a jménem koledníků děkujeme všem dárcům za příspěvek do letošní Tříkrálové sbírky. Dvě skupinky koledníků, které v sobotu 8. ledna a v neděli 9. ledna obešly všechny tři naše vesnice, vybraly do zapečetěných pokladniček celkem 20 604 Kč. 

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 podpoří Hospicovou péči o nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny v domácím prostředí, přípravné práce pro výstavbu lůžkového hospice, odborné sociální poradenství v těžkých životních situacích, provozně technické zázemí pro sociální služby a zdravotní péči, dále humanitární projekty v Indii (5 %, např. školní autobus), krizový fond pro pomoc při mimořádné události (3 % např. povodně). Třetina z celkového výtěžku je určena na humanitární pomoc Charity Česká republika a další projekty na pomoc lidem v nouzi.

Finanční prostředky uplynulé Tříkrálové sbírky 2021 byly využity na úhradu provozních nákladů potřebných k zajištění fungování Poradny pro lidi v tísni a Poradny Domácí hospicové péče, k úhradě nákladů vynaložených na nákup zdravotnických prostředků pro klienty Domácí hospicové péče a k dokrytí mzdových nákladů personálu Domácí hospicové péče.