Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Informace z obce > Do konce října mohou rodiče opět žádat o příspěvek na zájmovou činnost dětí

Do konce října mohou rodiče opět žádat o příspěvek na zájmovou činnost dětíDatum konání:
1.10.2021
Datum ukončení:
31.10.2021
 • Finančním darem na zájmovou činnost dětí se rozumí jednorázový příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce Skalice na úhradu nákladů vynaložených na zájmovou činnost konkrétního dítěte, probíhající ve školním roce, ve kterém se o příspěvek žádá.
 • Zájmovou činností se myslí pravidelná celoroční aktivita poskytovaná zejména školským zařízením pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby), popř. spolkem nebo sportovní organizací.
 • Žadatelem je zákonný zástupce dítěte, zpravidla rodič, který má v obci Skalice hlášen trvalý pobyt. V případě, že mají v obci Skalice hlášen trvalý pobyt oba rodiče, o příspěvek žádá pouze jeden z nich, případně žádají o příspěvek společně.
 • Základními podmínkami pro vyplacení shora uvedeného finančního daru je:
  a) dítě, na jehož zájmovou činnost je příspěvek poskytován, je ve školním roce, ve kterém se o příspěvek žádá, žákem plnícím si povinnou školní docházku nebo se jedná o dítě předškolního věku a zároveň má v obci Skalice hlášen trvalý pobyt;
  b) žadatel prokáže, že v daném školním roce uhradil poplatky na zájmovou činnost svého dítěte;
  c) žádost o dar bude podána v období od 1.10. do 31.10. daného školního roku, na později podané žádosti se nebere zřetel;
  d) na jedno konkrétní dítě je možné ve stejném školním roce žádat finanční dar pouze jednou.
 • Výše finančního daru je ve výši prokázaných poplatků max. však 1000,- Kč na všechny zájmové činnosti jednoho dítěte.
 • Finanční dar bude poskytnut na základě darovací smlouvy uzavřené mezi obcí Skalice jako dárcem a žadatelem jako obdarovaným. Přílohou této smlouvy bude vždy kopie z originálu dokladů prokazujících, že příjemce daru uhradil poplatky na zájmovou činnost svého dítěte pro daný školní rok (doklad bude obsahovat jméno a příjmení dítěte).

Prosíme žadatele, aby spolu s darovací smlouvou přinesli originál potvrzení o úhradě (při úhradě v hotovosti), případně výpis z bankovního účtu (při bezhotovostní úhradě - stačí, pokud bude viditelný pouze dotčený pohyb na účtu). Do darovací smlouvy vyplňujte, prosím, jako obdarovaného zákonného zástupce dítěte (rodič, případně oba rodiče, pokud mají oba dva trvalý pobyt v obci). Darovací smlouvu je rovněž možné vytisknout a vyplnit až na obecním úřadu.

Vzor darovací smlouvy  


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů