Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Informace z obce > Rekonstrukce křižovatky silnic III/3086 a III/3087 v Číbuzi

Rekonstrukce křižovatky silnic III/3086 a III/3087 v ČíbuziV pondělí 20. července by mělo dojít k předání staveniště dodavatelské firmě. Stavba by měla probíhat celkem přibližně 18 týdnů. Stavba bude probíhat při plné uzavírce křižovatky a doprava bude vedena objízdnými trasami (viz obrázek). Samotná uzavírka je plánována do začátku října. Také bude odkloněna autobusová linka 311 HK-Jaroměř a zřízeny náhradní zastávky (v Hubílese a na panelovce u Číbuze).

Stručný popis stavby:

Oprava dešťové kanalizace

V křižovatce bude nejprve provedena rekonstrukce stávající poškozené obecní kanalizace, vč. rekonstrukce stávajících odvodňovacích míst (uličních vpustí). Potrubí od okolních nemovitostí bude poté nově přepojeno.

Zpevněné plochy

V křižovatce a jejím okolí budou rekonstruovány a dobudovány chodníky se zámkovou dlažbou. Stávající vjezdy k nemovitostem zůstanou zachovány, případně budou opraveny či vyrovnány a předlážděny. Při místní komunikaci ve směru na Skalici bude provedeno posunutí osy vozovky a její rozšíření. V místě dnešního travnatého pásu u č.p. 2 (před zahradou klubovny) vznikne parkovací plocha pro 10 osobních vozidel s dopravním napojením na hlavní silnici, jedno stání bude vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby hendikepované. Nově bude upravena plocha pro kontejnery na tříděný odpad. Čekárna bude přemístěna, autobusová zastávka ve směru na HK bude řešena zálivem. Ze strany Královéhradeckého kraje dojde k rekonstrukci vozovky v celém úseku křižovatky s položením nového asfaltového povrchu.

Zřízení a nasvětlení přechodu pro chodce

Z nově vybudovaného chodníku u parkoviště bude směrem k travnaté ploše u autoservisu přes silnici vybudován přechod pro chodce s příslušným nasvětlením, jinde vzniknou tzv. místa pro přecházení.

Sadové úpravy

V souladu s provedeným dendrologickým průzkumem dojde z důvodu provedení stavby k odstranění stávajících listnatých dřevin, dvou živých plotů a ostatních keřů. Nová výsadba bude provedena s ohledem na ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. Po stranách parkoviště a u místa na kontejnery se vysadí tři malé listnaté stromy – na jaře růžově kvetoucí sakura (Prunus serrulata Kanzan). Další strom bude vysazen v nově vzniklém travnatém pásu – půjde o lípu (Tilia platyphyllos). Okolo zastávky autobusu budou vysazeny nízké keře (růžově kvetoucí tavolník a bíle kvetoucí mochna). Zahrada domu č.p. 2 bude od parkoviště oddělena vyšším tvarovaným plotem z habru. Podél silnice ke kostelu bude obnoven živý plot z nízkého tavolníku.

Objízdné trasy

Situace-návrh

 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů