zs_smirice
Na základě zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

oznamuje ředitel Základní školy Smiřice,

že zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2018-2019

se uskuteční v budově základní školy v termínu

6. dubna 2018 od 15:00 do 18:00 hodin

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, které dovrší k 31. srpnu 2018 6 let věku a nenavštěvuje dosud ZŠ, kdykoliv mezi 15. až 18. hodinou.

Děti, které měly odklad školní docházky, se k zápisu dostaví také.

Zápis bude složen z formální části (vyplnění žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání) a krátkého rozhovoru s dítětem.

Zákonný zástupce dítěte s sebou vezme svůj  platný občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

Vyvěšeno: 1. 3. 2018

Sejmuto: 9. 4.2018

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Zápis žáků do 1 třídy.pdf)Více informací zde[PDF]229 kB