Záměr obce Skalice uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 1/K ze dne 13. 4. 2017 – úprava ceny nájmu prostoru „Kadeřnictví“ v obecním objektu Číbuz čp. 33.

 

Zveřejněno: 26. 11. 2018

Sejmuto:      13. 12. 2018