Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

o doručení návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území

Vyvěšeno: 16. 11. 2018

Sejmuto: 31. 12. 2018