Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Černilov, Újezd, Číbuz, Smiřice, Smržov, Lejšovka, Libřice

Vyvěšeno: 31. 8. 2018

Sejmuto: 18. 9. 2018