Výzva k podání nabídky

- oprava chodníků - místní část Skalice

- osazení silničních obrubníků - místní část Skalice

- výstavba opěrné zdi při komunikaci u rybníka - místní část Skalička

 

Vyvěšeno: 3. 7. 2018