Rozhodnutí o umístění stavby "Segregace pěší dopravy a odvodnění prostoru při sil. III/3087 + III/3086" v kat. území Číbuz

Vyvěšeno: 6. 10. 2017

 

Sejmuto: 23. 10. 2017

 

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Vyhláška - Segregace Číbuz.pdf)Text dokumentu - k nahlédnutí zde[PDF]12812 kB