ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA

Přiložené soubory jsou dle pravidel přístupnosti převážně ve formátu PDF.

Ke čtení a tisku PDF dokumentů lze použít například program Adobe Reader, který můžete zdarma stáhnout na adrese: http://www.amsoft.cz/produkty/adobe/acrobat/readstep.html.

 

Počet zobrazení 
Titulek Datum vytvoření Autor
Veřejná vyhláška - Aktualizace Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 17.10.2017 Napsal Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Rozhodnutí o umístění stavby "Segregace pěší dopravy a odvodnění prostoru při sil. III/3087 + III/3086" v kat. území Číbuz 06.10.2017 Napsal Městský úřad Smiřice, odbor výstavby
Oznámení o době a konání voleb do PS Parlamentu ČR 05.10.2017 Napsal Obec Skalice
Dražební vyhláška 04.10.2017 Napsal Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor
Neznámý indentifikovaný vlastník k 1.8.2017 03.10.2017 Napsal Obec Skalice
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy 26.09.2017 Napsal Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška "Segregace pěší dopravy a odvodnění prostoru při sil. III/3087 + III/2086" v kat. území Číbuz 25.09.2017 Napsal Městský úřad Smiřice, odbor výstavby
Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise 22.09.2017 Napsal Okrsková volební komise obce Skalice
Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám 04.09.2017 Napsal KPÚ pro Královéhradecký kraj
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Skalice 21.08.2017 Napsal Obec Skalice
Mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva obce - 30. 8. 2017 21.08.2017 Napsal Obec Skalice
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 18.08.2017 Napsal Obec Skalice
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 18.08.2017 Napsal Obec Skalice
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 18.08.2017 Napsal Obec Skalice
Závěrečný účet a rozpočet Mikroregionu Černilovsko 18.05.2017 Napsal Obec Skalice
Vodné a stočné - výsledná kalkulace 03.05.2017 Napsal Královéhradecká provozní
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2017 03.05.2017 Napsal Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Informace o zveřejnění závěrečného účtu obce Skalice za rok 2016 a střednědobý výhled rozpočtu obce Skalice na období 2018 – 2022 28.04.2017 Napsal Obec Skalice
Informace o zveřejnění rozpočtových opatření obce Skalice na rok 2017 20.03.2017 Napsal Obec Skalice
Informace o zveřejnění rozpočtu obce Skalice na rok 2017 03.03.2017 Napsal Obec Skalice
Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem aktualizovaný 1.2.2016 09.03.2016 Napsal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí 22.01.2016 Napsal CETIN
Evropský sociální fond v naší obci 08.01.2016 Napsal Obec Skalice
Výzva občanům 21.07.2014 Napsal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových