Významné historické památky v obci

Pamětní kámen

Na poli, kde se říká na Dolních bahnech, při cestě vedoucí ze Skalice do Smiřic, stojí podlouhlý kámen. Na něm jsou vytesány dva kříže a pod nimi postavené ostřím proti sobě dvě širočiny a nápis, který nelze přečíst.

Pomník ve Skaličce

Ve Skaličce  vedle rybníka byl dne 28. května 1846 rodinou Jiřího Vodičky postaven pomník – železný kříž na kamenném podstavci - od dobrosrdečných obyvatel Malé Skalice se slovy: „Vše, co činíte, čiňte ke chvále Boží“. Písmo je zlacené, psané švabachem. Pomník nechali naši předci postavit pod lipami, které v současné době tvoří dominantu části obce Skalička. Vedle byla dřevěná zvonička pobitá zinkovým plechem z r. 1913. Na ní visel zvonek, který byl roku 1917 zrekvírován. Nový zvonek zde byl zavěšen už v červenci téhož roku – pocházel ze dvora ve Skaličce.

Pomník a zvonička ve Skalici

Uprostřed části obce Skalice stojí kamenný kříž postavený roku 1869 rolníkem Jos. Havlasou. Na něm je zlatý nápis: „Dokonáno jest“. Vedle tohoto pomníku je na betonovém základě umístěna původní zvonička se železným zvonkem z r. 1918 o váze 40 kg. (Původní zvonek byl zrekvírován za 1. sv. války) Ten se dříve využíval k výstraze před požáry.

 

Kamenný kříž ve Skalici

V zahrádce statku Jana Pultra č.p. 10 je kamenný kříž.


Kostel sv. Václava v Číbuzi

Dominantou části obce Číbuz je římsko-katolický kostel sv. Václava, který byl postaven v roce 1601. Roku 1756 kostel vyhořel, opraven byl až v roce 1772. Přitom byla věž kostela o jedno patro snížena. Okolí kostela sloužilo až do roku 1886 jako hřbitov. Na něm měla každá z přifařených obcí své místo. Evangelíci se pochovávali pod kostnicí, kde byla později vystavěna  umrlčí komora.

Kostel je jednolodní, s rovným stropem a pravoúhlým kněžištěm. Na severní straně kněžiště je sakristie a na západní straně čtyřhranná jednopatrová věž s osmibokou jehlancovou střechou, dostavěnou v letech 1897-1898. Kostel i věž jsou pokryty taškami. Vchody do kostela jsou tři: v lodi, v kněžišti a ve věži. Okna jsou barokní, na vrchu půlkruhová.

Hlavní oltář je nový - s obrazem sv. Václava a dřevěnými polychromovanými sochami sv. Cyrila a Metoděje. Postranní oltáře jsou dva. Na jednom je obraz Panny Marie, který namaloval August  Blaschke z Rychnova nad Kněžnou, dále je zde obraz sv. Vojtěcha a sv. Prokopa od akademického malíře Josefa Kulhánka ze Smiřic. Jednoduchá cínová křtitelnice pochází z roku 1738 a je na ní kovářova značka. Varhany zhotovil Jan Josefi z Kutné Hory. Kostelu náleží též barokní mosazná postříbřená monstrance z poloviny 18. století, mosazný postříbřený a částečně pozlacený pacifikál z roku 1828 a dva jednoduché kalichy. Za první světové války byly z věře zrekvírovány dva zvony z roku 1772 a dva z r. 1773. Zachován zůstal pouze jediný - odlitý roku 1772 Josefem Lissiakem na Novém Městě Pražském. V roce 1923 byl zhotoven a do věže kostela zavěšen nový zvon, ulitý firmou Švagerka a Buřil z Kuklen. V roce 1931 byl do kostela sv. Václava za přispění všech občanů farnosti pořízen třetí zvon, který nese jméno sv. Václav. Tento byl dodán firmou Manoušek a spol. z Brna. Je to největší ze tří zvonů zavěšených  na zdejší věži kostela. Váží asi 8,5 q. Svěcení tohoto zvonu se konalo dne 30. srpna 1931, při této příležitosti se konala veliká slavnost, jak se můžeme dočíst v kronice obce Číbuze.

Kostel sv. Václava náleží ke  Královéhradecké diecézi.


V seznamu kulturních památek jsou zaregistrovány následující objekty: areál kostela sv. Václava v Číbuzi obsahující kostel a ohradní zeď a rolnická usedlost čp. 24 ve Skaličce.

Kalendář událostí

červenec 2019
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Nejbližší akce

Žádné události

Fotogalerie