Zajímavosti z historie obce

Po ohni v Číbuzi roku 1756, při němž vyhořela i škola, bylo vyučování dětí přeloženo do chalupy Jana Vacha č. p. 20 ve Skalici. Učitelem byl Václav Hynek Pultr. Teprve po 10-ti letech se začalo učit opět v nově postavené škole v Číbuzi.

Když roku 1806 řádila cholera, byla ve Skalici zřízena nemocniční stanice.

Roku 1823 leželi ve Skalici husaři.

V soupisu obyvatel a domů z roku 1826 se uvádí, že ve Skalici byla hospoda.

Roku 1849 se Skalice stala svobodnou obcí a byly k ní připojeny jako osady obce Skalička a Číbuz, s nimiž měla společnou obecní správu.

V roce 1866 byli  ve škole v Číbuzi uloženi ranění vojáci po bitvě 3.července u Hradce Králové. Poté sem přitáhlo pruská pěchota, která se zde ubytovala

Roku 1872 byl ve Skalici postaven obecní domek č.p. 65. Téhož roku byly odloučeny obce Číbuz a Skalička a staly se samostatnými obcemi.

7. ledna 1874 bylo ve Skaličce zvoleno první obecní zastupitelstvo

Roku 1885 byl ve Skalici založen sbor dobrovolných hasičů a byla postavena hasičská kolna.

Roku 1893 byl ve Skalici založen Sokol (někdy se jeho vznik v obci datuje až do roku 1903).

Roku 1914 byl z Hradec Králové do obcí Skalice a Skalička zaveden elektrický proud.

Roku 1923 bylo ve Skalici 67 domů, 422 obyvatel, 32 rolníků, 28 dělníků a 7 řemeslníků (řezník, krejčí, 3 obuvníci, kovář a truhlář). Ve Skaličce bylo 33 domů a 167 obyvatel, 67 rolníků, 1 hostinský, 2 obchodníci, 1 kovář, krejčí, obuvník a 13 dělníků.

Roku 1924 byl ve Skaličce  založen spolek dobrovolných hasičů, obecní knihovna a Místní osvětová komise a byla postavena hasičská kolna. Téhož roku místní divadelní ochotníci koupili jeviště.

Roku 1930 byly ve Skalici 2 hostince a 2 hospody, ve Skaličce 1 hostinec a 2 hospody.

V Číbuzi je římsko-katolický kostel, dále je zde školní budova (připomíná se rjiž roku 1603 jako jednotřídní farní škola), ve které nyní sídlí školka a býval zde i pivovar, který stál nedaleko kostela na zahradě strojníka Ferbase ještě roku 1839. U Číbuze se kdysi (ještě před r. 1403) pěstovalo víno.

Kalendář událostí

červenec 2019
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Nejbližší akce

Žádné události

Fotogalerie