První osídlení a písemná zmínka o obci

První písemná zmínka o obci Skalice je z roku 1143, kdy biskup Jan z Lochenic daroval újezd řečený Skalice klášteru strahovskému v Praze. Četné archeologické nálezy ale dokládají, že zdejší území bylo osídleno již v raných dobách hradištních.

 

Ve Skalici u Smiřic na písečném přesypu u Labe (v místě zvaném Na popelnicích) se nachází jedno z největších žárových pohřebišť v Čechách. Bylo zde odkryto nejméně 400 žárových hrobů pocházejících od kultury lužické až po pozdní dobu halštatskou. (převzato z 21. století – Revue objevů, vědy, techniky a lidí).

Též ve Skaličce – v místě zvaném Roháj byly odhaleny pozůstatky z mladší doby kamenné a na poli zvaném Na třešňovce u cesty vedoucí ze Skaličky do Lochenic bylo nalezeno rozsáhlé žárové pohřebiště.

 

Velké množství důkazů o osídlení zdejší krajiny již v nejstarších dobách bylo nalezeno v místě zvaném Pardědub (toto místo se nachází v katastru obce Skalice na opukové stráni Skála zdvihající se nad Labem - dříve bylo označeno dubovým kůlem vraženým do země).
Pardědub byl zřejmě osídlen již na počátku doby železné. V době hradištní byl ze tří přístupových stran ohrazen příkopem, hliněným valem a dřevěnou hradbou. Byla zde postavena tvrz, jejíž obyvatelé měli za povinnost strážit cestu od Hradce ke Skalici a dále ke Smiřicím a též brod přes Labe, kterým tato cesta procházela. (Tento brod byl užíván ještě ve 30. letech minulého století). K tvrzi na Pardědubu náležela též jeskyně, o které se vypráví, že v ní někdy v 19. století bydlel blázen známý pod jménem Honza Milán příjmením Zákravský. Ten si zde udil maso z pošlých vepřů.

 

 

Skalička byla původně malou osadou, kterou na místě v lesích s největší pravděpodobností založili obyvatelé Skalice.

 

Taktéž Skalice byla původně malou osadou. V průběhu 13. století se zvětšila přistěhovalými německými rolníky, kteří se časem počeštili. Říkalo se jí proto ještě ve 14. století Německá Skalice.

 

Číbuz náležela ke skalickému újezdu. Původně zde byl snad jen kostel a pár stavení. Společně se Skalicí zřejmě tvořila jednu obec, o čemž svědčí i to, že kostel v Číbuzi byl zván kostelem ve Skalici. Na místě nynějšího kostela sv. Václava postaveného r. 1601, byl zřejmě v minulosti kostel jiný. Připomíná se již r. 1357, kdy odváděl 15 grošů pražského desátku.

Kalendář událostí

červenec 2019
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Nejbližší akce

Žádné události

Fotogalerie